โรงเรียนการเรือน ขอขอบพระคุณ สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน ขอขอบพระคุณ สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ได้มอบทุนการศึกษา “กองทุนสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน จำนวน 5 ทุน โรงเรียนการเรือนขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา