โรงเรียนการเรือนขอแสดงความยินดีกับข้าราชการฯ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564