ขอแสดงความยินดี นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ อาเซียนพาราเกมส์ 2022

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนายจิรโชติ ชูวงศ์ นักศึกษาพิการเรียนร่วม ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กรรเชียง 50 เมตร และ เหรียญทองแดง กรรเชียง 100 เมตร
ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ อาเซียนพาราเกมส์ 2022
ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2565
ณ เมืองสุราการ์ดา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย