โรงเรียนการเรือนจัดกิจกรรมการทำไอศกรีมและการใช้เครื่องทำไอศกรีม ร่วมกับบริษัท เอ็นทูไอซ์ จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการทำไอศกรีมและการใช้เครื่องทำไอศกรีม โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนการเรือน และบริษัท เอ็นทูไอซ์ จำกัด​ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพ ทักษะแข่งขันและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ความเป็นอัตลักษณ์โรงเรียนการเรือน ได้รับเกียรติจากวิทยากรของบริษัท เอ็นทูไอซ์ จำกัด ได้แก่ คุณศุภิศร ตันหยง คุณเมขลา สันติเลขาวงค์ และคุณภัทร์ธมนต์ รัชกุลเจริญวงษ์ การอบรมในครั้งนี้มีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมอบรม จำนวน 24 คน จัดในวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Demon ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 6 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต