คณบดีโรงเรียนการเรือน ประชุมหารือแนวทางจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และ ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประชุมหารือแนวทาง จัดทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง 2 สถาบัน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 1 โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี