โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกิจกรรมผัดไทยมากที่สุดในโลก 242 กระทะ จัดโดยกรุงเทพมหานครและสมาคมเชฟประเทศไทย

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมรังสรรค์ผัดไทยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก 242 กระทะ โดยมี ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดีโรงเรียนการเรือน คุณธามม์ ประวัติตรี ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนการเรือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ อาจารย์นันทพร รุจิขจร อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมผัดไทย กับโครงการ “Phenix” (ฟีนิกซ์) แหล่งรวมอาหารและสุดยอดความอร่อยใจกลางเมืองบนพื้นที่ยุทธศาสตร์ย่านประตูน้ำ (World’s Food Wholesale Hub with largest food lounge in Pratunam) โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดารา พิธีกร และเชฟชื่อดังทั่วประเทศ รังสรรค์ผัดไทยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก 242 กระทะ เพื่อดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยไกลก้องโลก ตอกย้ำชื่อเสียงของอาหารไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและฟูดเลิฟเวอร์ทั่วโลกให้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ความอร่อย รวมถึงช่วยสร้างความสนุกและสีสันใหม่ ๆ ให้กับย่านประตูน้ำ ซึ่งเป็นทำเลยุทธศาสตร์ของธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ และประเทศไทย จัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์การค้าฟีนิกซ์ ประตูน้ำ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *