อาจารย์โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี วิเทศ และ อาจารย์ปวิตรา ภาสุรกุล อาจารย์โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการครัวและยกระดับมาตรฐานด้านรสชาติให้คงที่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเตรียม การผลิตอาหาร ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และการพัฒนารูปแบบการปรุง ประกอบอาหาร การตกแต่งอาหารให้มีมาตรฐานทางโภชนาการ และ Workshop เมนูก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมูสับ ยำวุ้นเส้นหมูสับกุ้งสด ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ แกงเลียงสมุนไพร และบัวลอยหลากสี ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานโภชนศาสตร์ อาคารสนับสนุนบริการ ชั้น 6 โรงพยาบาลสมุทรปราการ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *