การรับสมัครงงาน ภายใต้โครงการ อว.สร้างงาน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์โควิด 19

🎉 🎉 ข่าวดีสำหรับคนว่างงาน 🎉 🎉 ภายใต้ โครงการ อว.สร้างงาน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โควิด 19

🟧🟧ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา 🟧🟧

➿เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563➿