” สุขภาพปากและฟันที่ดี ” สุขภาพกายก็สำคัญ สุขภาพฟันก็สำคัญเช่นกันนะคะ อย่าลืมดูแลสุขภาพช่องปากของท่านด้วยนะคะ