เป็นที่ทราบกันดีว่าการดื่มน้ำ วันละ 8 แก้ว หรือให้เพียงพอจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เพราะน้ำจะเข้าไปมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบต่างๆ ช่วยขับสารพิษในร่างกาย และยังมีประโยชน์อื่นๆอีกดังนี้ครับ