ปาท่องโก๋ เป็นอาหารเช้าที่ชื่นชอบของหลายคน เนื่องจากสามารถหาซื้อได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว เราจึงขอเสนอวิธีเลือกกินปาท่องโก๋อย่างไร ให้ดีต่อสุขภาพกันครับ