จะเป็น..เชฟมืออาชีพ เสื้อผ้า หน้าผม บุคลิกภาพ ต้องมา การแต่งกายที่ดูเป็นระเบียบ หน้าผมที่สะอาด เรียบร้อย ทำให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน ดังนั้นเราจึงต้องให้ความสำคัญกับการแต่งกาย และการดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ