วายร้ายทำลายสมองที่คุณอาจไม่เคยรู้ พฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของสมองลดลง หรือใครที่พบเจอมลภาวะ สูดอากาศที่มีพิษ ควรพกหน้ากากติดตัวไว้ป้องกันตัวเองด้วยนะครับ