Happy New Year 2021: ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่โรงเรียนการเรือน

Happy New Year 2021 🎉🎉
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ร่วมเขียนคำอวยพรส่งความสุข ไปถึงทุก ๆ ท่าน ผ่าน ส.ค.ส. ขอให้ปี 2564 ที่กำลังจะมาถึงนี้ นำพาแต่สิ่งดี ๆ มาให้ท่าน ทั้งความสุขสันต์ ความรักใคร่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสำเร็จ และความสงบสุขตลอดทั้งปีครับ🙏🙏
We cannot display this gallery