อยู่บ้านก็พบหมอได้ แอปพลิเคชั่นใหม่จากวชิรพยาบาล

ถึงอยู่บ้านก็พบหมอได้
ดาวโหลดแอปพลิเคชั่นใหม่จากวชิรพยาบาล
VAJIRA@HOME

แอปพลิเคชั่นที่ช่วยให้นัดหมายพบแพทย์ได้เร็วขึ้น ลดการเดินทาง ลดความแออัด และลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด รวมทั้งเข้าถึงบริการแพทย์ได้รวดเร็ว ติดตามผลการรักษาก่อนและหลังผ่าตัด การสอนการทำกายภาพบำบัด นัดหมายแพทย์พร้อมรับคำปรึกษา และการวินิจฉัยโรค รักษาเสมือนอยู่โรงพยาบาล

สามารถดาวโหลดได้ที่
IOS
https://apps.apple.com/th/app/vajira-home/id1571858961

Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.planrn&hl=en_US&gl=US