รับสมัคร อาจารย์ด้านอาหาร จำนวน 4 อัตรา

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รับสมัคร อาจารย์ด้านอาหาร จำนวน 4 อัตรา
——————————————–
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร
– มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ และมีทักษะในการปรุงประกอบอาหาร
– มีผลคะแนนการทดสอบตามเกณฑ์ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (ยังไม่หมดอายุ)
– หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
– มีบุคลิกภาพที่ดี และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา
———————————————-
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โรงเรียนการเรือน โทร 02 423 9449-50
สนใจสมัครและส่งหลักฐานมาที่ : food@dusit.ac.th