ฟักทอง เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ใช้ทำได้ทั้งอาหารคาว ของหวาน และเป็นอาหารว่างได้ด้วย มีประโยชน์ที่หลากหลายดังนี้ครับ