Clubhouse คลับอาหารการกินSDU  พูดคุยในหัวข้อ “สารพัดประโยชน์ของไข่ “

ประชาสัมพันธ์ Clubhouse คลับอาหารการกินSDU ประจำวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566

Clubhouse คลับอาหารการกินSDU 🎉
พูดคุยในหัวข้อ “สารพัดประโยชน์ของไข่ 🥚
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 19.00-20.30 น.
🥰 สัปดาห์นี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติปภา สุวรรณกนิษฐ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร เพื่อการเสริมสร้างสมรรถภาพและการชะลอวัย (hula-hoop) มาร่วมฟังร่วมแชร์เรื่องราวความอร่อยไปด้วยกัน 😁 พบกันที่คลับอาหารการกิน SDU ทุ่มตรงไทยแลนด์ https://www.clubhouse.com/invite/HfaNuBK8