“มะเร็งลำไส้ใหญ่” เป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อย 1 ใน 5 ของประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้
โรงเรียนการเรือน
ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2566

“มะเร็งลำไส้ใหญ่” เป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อย 1 ใน 5 ของประเทศไทย และมีแนวโน้มสูงขึ้นในคนไทย เพราะรูปแบบในการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไป ทั้งในเรื่องของการรับประทานและอื่นๆ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่เกิดจาก 3 สาเหตุ “พันธุกรรม-พฤติกรรม-โรค”
หากปรับพฤติกรรมการกิน โดยรับประทานผักผลไม้ 4 ขีดต่อวัน ธัญพืชไม่ขัดสี ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และ ตรวจคัดกรองป้องกัน จะช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่