“อากาศร้อนจัด เสี่ยง 6 อาการ ”

  1. โรคฮีทสโตรก
  2. ผื่นจากความร้อน
  3. บวมจากความร้อน
  4. ตะคริวจากความร้อน
  5. ลมแดด
  6. เพลียแดด

วิธีแก้ไขคล้ายร้อนรับมือกับความร้อน
👉🏻 อยู่ในที่อากาศปลอดโปร่ง ลมถ่ายเทถึง
👉🏻 ลดการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือทำงานหนัก
👉🏻 สวมเสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดี
👉🏻 ดื่มน้ำเปล่าบ่ายๆเพื่อให้ร่างกายสดชื่น

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *