Month: February 2023

คณบดีโรงเรียนการเรือน ตรวจเยี่ยมครัวสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ ผลิตอาหาร ครัวสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก การเยี่ยมชมในครั้งนี้มี หัวหน้าโครงการฝึกอบรม และทีมนักการอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน เข้าร่วม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566  

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน Mini Master Chef

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน Mini Master Chef การประกวดแข่งขันสร้างสรรค์เมนูอาหาร จากผลิตภัณฑ์ Future Food โดยสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย โดยมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้   1. ทีม Le sercret ประกอบด้วยนายกฤตณัฐ คำคม รหัสนักศึกษา 6311056721006 และนายพชร ปุลิสัจจะ รหัสนักศึกษา 6311056721007 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โดยมีอาจารย์ทรงพล วิธานวัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท   2. ทีม Cook kids ประกอบด้วย นางสาวกรุณรัตน์ จันคำ รหัสนักศึกษา 6511056721010 และนางสาวปัณชญณัณณ์ จงจิตต์โพธา 6511056721055 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โดยมี […]

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย จัดประกวดแข่งขัน รายการ Mini Master Chef สร้างสรรค์เมนูอาหารจากผลิตภัณฑ์ Future Food

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย จัดประกวดแข่งขันรายการ Mini Master Chef สร้างสรรค์เมนูอาหารจากผลิตภัณฑ์ Future Food โดยได้รับเกียรติจาก คุณบุญเลิศ อ่องไพบูลย์ อุปนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคนไทย (TFA) อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือนฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือนฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากเชฟสมศักดิ์ รารองคำ (นายกสมาคมเชฟประเทศไทย) เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธุ์ (กรรมการสมาคมเชฟประเทศไทย) คุณบุญเลิศ อ่องไพบูลย์ (อุปนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย (TFA)) คุณสุทธิพงษ์ สุริยะ (ฟู้ดสไตลิสท์และนักปั้นแบรนด์อาหาร) ร้อยโท พันธ์รบ ราชพงศา (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา ITD) เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในรายการดังกล่าว รวมทั้งยังได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เข้ามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยมีทีมนักศึกษาโรงเรียนการเรือนที่ผ่านการคัดเลือกและเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 10 ทีม แข่งขันปรุงอาหาร 3 จาน โดยใช้วัตถุดิบหลักที่ได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์ […]

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำมาตรฐาน การอบรมอาชีพด้านอาหารและโภชนาการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำมาตรฐานการอบรมอาชีพด้านอาหารและโภชนาการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมี อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และบุคลากรสังกัดศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต      

บุคลากรโรงเรียนการเรือนและบุคลากรด้านอาหารของมหาวิทยาลัย เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่น 95 PLUS

บุคลากรโรงเรียนการเรือนและบุคลากรด้านอาหารของมหาวิทยาลัย เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่น 95 (PLUS) ซึ่งจัดอบรมโดยศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ภัชราพร เปี่ยมชูชาติ (เชฟดิว) เป็นวิทยากรสาธิตการประกอบอาหาร และผู้อบรมฝึกปฏิบัติการอาหารยุโรป ในเมนู Beef Comsomme, Garlic Bread, Lamb Chops และ Ratatouille ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 6 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต      

พะแนงไก่

“พะแนง” ปรากฏครั้งแรกสมัย ร.5 พบในหนังสือ ตำรากับเข้า ของหม่อม ซ่มจีน ราชานุประพันธ์ ภรรยาคนหนึ่งของพระยาราชานุประพันธ์ (สุดใจ บุนนาค) ตีพิมพ์เมื่อ ร.ศ. 109 (พ.ศ. 2433) ในเวลานั้นสะกดว่า ผะแนง โดยมีอาหารชื่อ “ไก่พะแนง” คือไก่ทาพริกขิง (เครื่องพริกแกง)ที่ผสมน้ำกะทิ ต่อมาในสมัย ร.7 นำไก่มาเปลี่ยนเป็นปลาย่างไฟ ตลอดจนเป็ดหรือไก่สับชิ้นโต ๆ เอาลงผัดกับเครื่องแกงและกะทิ ในกระทะหรือหม้อ กลายเป็นไก่พะแนงหรือเป็ดพะแนง

คณบดีโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการในการจัดหลักสูตรตามแนวทาง Demand Driven Education

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการในการจัดหลักสูตรตามแนวทาง Demand Driven Education ซึ่งภายในงานมีการอภิปราย ในเรื่อง ไขปัญหาการจัดการศึกษาตามแนวทาง Demand Driven Education โอกาสและความท้าทายในการจัดหลักสูตร CWIE และ EEC Model Type A และแนวทางการดำเนินงานโครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A รวมถึงกิจกรรมแบ่งกลุ่มสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Demand Driven Education ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมเทียนกิ่ง ชั้น 3 โรงแรม เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี […]

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมงาน HWP Smart Student Open-House 2023

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมงาน HWP Smart Student Open-House 2023 ภายใต้โครงการ Culinary School Open House “จิ๋ว แต่ แจ๋ว” TCAS66 กิจกรรม Open House TCAS66 ร่วมกับโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยมีอาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และนักศึกษาโรงเรียนการเรือน แนะนำหลักสูตรให้กับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าศึกษากับโรงเรียนการเรือน ภายในงานมีกิจกรรมให้น้อง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการแต่งหน้าเค้กด้วยน้ำตาลไอซิ่ง และกิจกรรมตอบคำถามเพื่อรับรางวัล ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี      

1 2 3 4