นศ.หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยเชฟในงานผู้นำอาเซียน ASEAN summit

นศ.หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 60 คน เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยเชฟ ปฏิบัติหน้าที่ในงานประชุมผู้นำอาเซียน ASEAN summit ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2562