แข่งขัน WICC 2020 (Wandee International Culinary Competition) ประจำปี 2563

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มสด. แข่งขัน WICC 2020 (Wandee International Culinary Competition) ประจำปี 2563

ว่าที่ ร.ต.ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง  คณบดีโรงเรียนการเรือน แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในกิจกรรม WICC 2020 (Wandee International Culinary Competition) ประจำปี 2563 ได้แก่ นางสาว ณัฐกมลณิกา เกยแก้ว นางสาวชนาธินาถ เกษมพันธ์ นายศุภณัฐ ขันคำหมุด แข่งขันรายการ East Meets West (Team of 3) ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Top Score  นายพิมพ์พิฆเนตร์ อุปแก้ว แข่งขันรายการ Asia Modern Cuisine ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  นายอัครพล กำโชคพานิช แข่งขันรายการ Asia Modern Cuisine ได้รับรางวัลเหรียญเงิน นายโชติวิทย์ ประนมพนธ์ แข่งขันรายการ Fruit and Vegetable Carving ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร อาจารย์ผู้ฝึกสอน อาจารย์จารึก ศรีอรุณ และอาจารย์ทรงพล วิธานวัฒนา