ปลากราย เป็นปลาน้ำจืดที่มักอาศัยในบริเวณที่มีกิ่งไม้ใต้น้ำค่อนข้างหนาแน่น หลาย ๆ คนคุ้นเคยในเมนูอาหารทอดมันปลากราย เพราะปลากรายมีเนื้อที่มีความเหนียว