ขอแสดงความยินดี นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันครีเอทเมนูอาหารไทยจากซอสโคชูจังเกาหลี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐฐา บางแสง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน ชั้นปีที่ปี 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันครีเอทเมนูอาหารไทยจากซอสโคชูจังเกาหลี ด้วยเมนู “ยำทวาย” ใช้ซอสโคชูจังผสมน้ำยำทวาย เพื่อเป็นเมนูสำหรับคนรักสุขภาพ โดยได้รับรางวัลเป็น เครื่องกรองน้ำ มูลค่า 30,000 บาท การแข่งขันในครั้งนี้ มี อ.นันทพร รุจิขจร เป็นที่ปรึกษา