บุคลากร​ฝ่ายฝ่ายเทคนิค​ระบบ​และ​งาน​ซ่อมบำรุง​ ศูนย์​ฝึก​ปฏิบัติการ​อาหาร​นานาชาติ เข้าตรวจสอบงานระบบสถานีแก๊สและติดตั้งโทรทัศน์ ณ ศูนย์การศึกษา หัวหิน

​บุคลากร​ฝ่ายห้อง​ปฏิบัติการ​และฝ่ายเทคนิค​ระบบ​และ​งาน​ซ่อมบำรุง​ ศูนย์​ฝึก​ปฏิบัติการ​อาหาร​นานาชาติ โรงเรียนการเรือน เข้าตรวจสอบงานระบบสถานีแก๊ส รวมทั้งดำเนินการติดตั้งโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ศูนย์การศึกษา หัวหิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์