Month: October 2020

นายกฯ เปิดงาน “สวัสดีข้าวสาร” ภายใต้แนวคิด “The Modern Thainess” พร้อมโชว์การทำ “ผัดไทย” ร่วมกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายกฯ เปิดงาน “สวัสดีข้าวสาร” ภายใต้แนวคิด “The Modern Thainess” พร้อมโชว์การทำ “ผัดไทย” ร่วมกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันนี้ 30-31 ตุลาคม 2563 โรงเรียนการเรือน ร่วมกับโฮมเบเกอรี่ ออกบูธในงาน “สวัสดีข้าวสาร” โดยนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมจากนักศึกษาและอาจารย์ร่วมแสดงภายในงาน ได้แก่ ท๊อฟฟี่เค้กลดพลังงาน และน้ำซอสผัดไทยสำเร็จรูป ภายใต้แบรนด์ “SD Suandusit” ซึ่งภายในงานวันที่ 30 ตุลาคม 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพิธีเปิดงาน “สวัสดีข้าวสาร” เปิดตัวถนนข้าวสารโฉมใหม่ภายใต้แนวคิด “The Modern Thainess” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมร้านค้าผู้ประกอบการบริเวณถนนข้าวสาร และสินค้า Bangkok Brand พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้ประกอบอาหารเมนู “ผัดไทย” ที่บูธของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและร่วมพูดคุยกับนักศึกษาอย่างเป็นกันเอง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ถนนข้าวสาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ขอบคุณรูปภาพจาก: thinsiam.com

สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย จบแล้วทำงานอะไร ?

สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย หลักสูตรน้องใหม่ ที่บูรณาการศาตร์แห่งการชะลอวัย เป็นปริญญาตรีของไทยที่แรกแห่งเดียว วันนี้พี่จะมาบอกน้อง ๆ ว่าจบแล้วทำงานอะไร ? ทำงานแบบไหน ? มาดูเลย ——————————– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02-244-5555 หรือ 02-4239449-50 Facebook: โรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต website: http://food.dusit.ac.th/

โรงเรียนการเรือน ร่วมจัดงาน Insight SDU TCAS 64 จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งภายในงานโรงเรียนการเรือนมีการออกบูธแนะนำหลักสูตร/สาขาวิชา

โรงเรียนการเรือน ร่วมจัดงาน Insight SDU TCAS 64 จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งภายในงานโรงเรียนการเรือนมีการออกบูธแนะนำหลักสูตร/สาขาวิชา โดยมีคณาจารย์และรุ่นพี่นักศึกษา โรงเรียนการเรือนเป็นผู้ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถาม และยังมีเกมให้น้อง ๆ ที่มาร่วมงานร่วมเล่นอีกด้วย ได้แก่ เกมใบ้คำ และเกม KaHoot ซึ่งเป็นเกมบูรณาการความรู้ด้านอาหารและศิลปประดิษฐ์ นอกจากนี้ภายในงานมีการบรรยายพิเศษหัวข้อแนวทางการรับสมัครผ่านระบบ TCAS 64 โดย ดร. จิตราพร จันทรกูล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การจัดนิทรรศการจากส่วนงานที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยฯ อาทิ สำนักกิจการพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนา โฮมเบเกอรี่ กราฟฟิคไซท์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษา ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และกองประชาสัมพันธ์ พร้อมให้ข้อมูลคำปรึกษาการเข้าศึกษา เพื่อวางแผนอนาคตการศึกษาต่อในทุกคณะ การแสดงดนตรีจากรุ่นพี่นักศึกษาวง Toffee Cake Band พร้อมทั้งกิจกรรมบันเทิงบนเวที และพิเศษสุดสำหรับน้อง ๆ นักเรียน ที่ตัดสินใจเลือกเรียนกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถสมัครเรียนรอบที่ 1 Portfolio และรอบที่ […]

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนการเรือน

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ กิจกรรมในงานมีผู้แทนนักศึกษาทุกชั้นปี ได้เชิญพานไหว้ครูมอบให้แก่อาจารย์เพื่อแสดงความเคารพและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ ปลูกฝังให้นักศึกษาโรงเรียนการเรือนมีจิตใจที่ดีงาม มีความอ่อนน้อม รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและมอบเกียรติบัตรให้แก่อาจารย์ที่สร้างชื่อเสียง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดี มีคุณธรรม ช่วยเหลือกิจกรรม รวมทั้งนักศึกษาได้รับชมวีดีโอ บรรยายพิเศษ เรื่อง “โรงเรียนการเรือนในศตวรรษที่ 21” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เรื่อง “การสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นันทรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร และ เรื่อง “เปิดโลกวัฒนธรรมอาหาร” โดย ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมอาหาร กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้อง HALL 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ […]

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเรื่องติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเรื่องติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ที่ปรึกษาอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ ประธานกลุ่มปฏิบัติการวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ เข้าร่วมประชุมโดยมีวาระสำคัญเรื่องติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงหลักสูตร และร่วมพิจารณา (ร่าง) รายละเอียดหลักสูตร ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1119 อาคาร 1

ผศ. ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ผศ. ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โดยมีวาระสำคัญเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยมีทีมผู้บริหารและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 10/2563

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 10/2563 โดยมีวาระที่สำคัญ 1) สรุปประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9/2563 2) รายงานความคืบน้าการเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 3) โครงการเปิดโลกการศึกษาและโครงการเตรียมความรู้สู่รั่วมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและความร่วมมือกับโรงเรียนการเรือน 4) ระบบ Room Booking สำหรับจองห้อง SDU Online learning เพื่อใช้ในการสอนออนไลน์และการประชุม 5) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561 6) ติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 7) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาไทยใน ตามระบบ SDU Q-A ระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยจัดประชุมในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือนร่วมกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนแม่แตง

โรงเรียนการเรือนร่วมกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนแม่แตง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือนพร้อมรองคณบดี และคณาจารย์ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนการเรือน ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส ต่อด้วยพาชมห้อง Mock up อาคาร 32 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ และสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่  

1 2 3