Month: March 2021

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อวางแผนการทำงาน จัดทำโครงร่างกรอบการจัดทำฐานข้อมูลตามอัตลักษณ์ด้านอาหาร ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

เปิดรับสมัครงาน

เปิดรับสมัครงาน ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านเบเกอรี่ ร้าน ครัวซอง แฟตตอรี่ (สยามสแควร์) รายได้ 12,000 – 18,000 บาท (OT+คอมมิชชั่น) ————————- สามารถมาสมัครได้ที่ Line : @croissantfactory หรือโทร 0659599531 Facebook https://www.facebook.com/croissantfactory

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีทำบุญสำนักงานโรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีทำบุญสำนักงานโรงเรียนการเรือน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้มี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทั้งจากโรงเรียนการเรือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ และศูนย์สิ่งแวดล้อม ร่วมทำบุญ ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

1 2 3