Month: January 2022

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เยี่ยมชมบรรยากาศการสัมภาษณ์ มีอาจารย์ธิติมา แก้วมณี ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ในวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ Hall 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio โดย ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุม ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 11.00-12.00 น.

ประชุมบุคลากร สายสนับสนุน สำนักงานโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 1/2565

โรงเรียนการเรือน จัดประชุม บุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในที่ประชุม เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานภายในสำนักงานโรงเรียนการเรือน ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 08.30-10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน และรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams  

ประกาศรับสมัครงาน – SCOOZIPZZA

ประกาศรับสมัครงาน – SCOOZIPZZA   รับสมัครพนักงานตำแหน่ง 🟣 ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 🟣 พนักงานเสิร์ฟ 🟣 พิซซ่าเชฟ 🟣 ผู้ช่วยเชฟ ——————————————- สถานที่ปฏิบัติงานร้านอาหารสกูซี่ พิซซ่า (Scoozi Pizza) 📍 สาขาสาธรซอย 10 📍 สาขาอารีย์ 📍 สาขาเจริญนคร 📍 สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ —————————————— ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Tel: 090-990-1165, 090-990-1179 และ 097-951-1423 Line: 090-990-1165 E-mail: recruit@destination-eats.com https://www.scoozipizza.com/th/

1 2 3