ประกวด

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการ Potatoes USA Young Chef Cooking Competition

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการ Potatoes USA Young Chef Cooking Competition ณ โรงเรียนศิลปะการอาหารและผู้ประกอบการคูลิเนอร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันรายชื่อดังต่อไปนี้ นายก้องภพ กัณหานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร นางสาวทักษิณา แซ่อึ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ นาย พิมพ์พิฆเนตร์ อุปแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการกำหนดและการประกอบอาหาร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มสด.คว้า 2 รางวัลการประกวดกระทง ณ วัดไร่ขิงฯ จ.นครปฐม

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมการประกวดกระทง เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทสร้างสรรค์ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทสวยงาม ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร พรยุพรรณ. พรสุขสวัสดิ์ ให้คำปรึกษาและพาทีมนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดดังนี้ นายปิยะ นันทะเส นายเจริญชัย เจียสำราญ นายอนุชา แสงจันทร์ นายมัททิว ยั่งยืนเกษมสุข นายวรานนท์ คำเเหวน นางสาวรัชนีกร เเนะนำ นางสาวธันวา จันทร์ดวงเดิม นางสาวเกษรา บุญมาก และนางสาวเรืองลัดดา พาลี