โรงเรียนการเรือน เข้าร่วมโครงการ “รักษ์โลก รักษ์ต้นไม้ รักศูนย์วิทยาศาสตร์”

โครงการ รักษ์โลก รักษ์ต้นไม้ รักศูนย์วิทยาศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน พร้อมทั้งบุคลากรและนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน ปลูกต้นไม้ภายในบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์ ในโครงการ “รักษ์โลก รักษ์ต้นไม้ รักศูนย์วิทยาศาสตร์” ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และบริเวณโดยรอบศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต