โรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการเรือนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษา รหัส 60

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “นักศึกษารหัส 60” ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบออนไลน์เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่าน Microsoft Teams โดยมีอาจารย์และนักศึกษารหัส 60 เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน ภายในงานนี้ คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวแสดงความยินดีและอวยพรให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรูปแบบคลิปวีดีโอ ได้รับเกียรติจาก คุณธามม์ ประวัติตรี เจ้าของร้านปลาร้าเด้อ และร้าน padthai มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “How to ไปทำงานต่างประเทศ” รวมทั้งมีคลิปวีดีโอจากรุ่นพี่ที่จบการศึกษาไปแล้วร่วมถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์ และคำแนะนำที่ดีหลังจบการศึกษาให้กับน้อง ๆ ในการก้าวเข้าสู่การทำงานในยุคปัจจุบัน ปิดท้ายด้วยการเล่าความประทับใจตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษารหัส 60 ทั้งนี้ดำเนินกิจกรรมโดย อาจารย์ปิยวรรณ อยู่ดี อาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน และนางสาววรณัณ […]

สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 Quota

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 Quota (ผู้สมัครระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2564) ในรูปแบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยมีประธานหลักสูตร และคณาจารย์ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ โดยสาขาวิชาที่ดำเนินการสัมภาษณ์มีทั้งสิ้นจำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร) สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (กรุงเทพมหานคร) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร และสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย การดำเนินการดังกล่าวจัดขึ้น ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ Hall 2 ชั้น 2 และห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต […]

ประกาศ รับสมัครรอบ Admission 1 และ 2

ประกาศ ใครอยากเป็นเชฟ ยกมือขึ้น มาพบกันกับ 4 หลักสูตรในอาชีพเชฟที่มีความโดดเด่น เฉพาะทางในสายงาน เช่น เชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสุขภาพ เชฟที่วิจัยและพัฒนาสูตรในระดับอุตสาหกรรม เชฟในธุรกิจบริการอาหาร และนักพัฒนาคหกรรมศาสตร์ ห้ามพลาด รอบที่ 3 Admission ใกล้ถึงเวลาเปิดรับสมัครแล้วนะครับ ใครอยากเรียนเชฟ ใครชอบทำอาหาร ต้องไม่พลาด เปิดรับสมัครรอบ Admission 1 และ 2 วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564 สมัครได้ที่เว็บไซค์ https://student.mytcas.com/ เกณฑ์การรับสมัคร https://entrance.dusit.ac.th/blog/view/129.html #TCAS64 #โรงเรียนการเรือน #Admission #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1 45 46 47 48 49 82