Month: November 2019

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนพระราชทาน “คหวัฒนา” ประจำปี พ.ศ.2562

ขอแสดงความยินดีกับ นายปิยะ นันทะเส นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนพระราชทาน “คหวัฒนา” ประจำปี พ.ศ.2562 ในงานสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 “นวัตวิถี วิถีภูมิปัญญา วิถีคหกรรมศาสตร์ยั่วยืน” ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขัน ASEAN-ROK Korean food contest

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริศรา ละเวลี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขัน ASEAN-ROK Korean food contest ณ Korean food cultural center, Seoul, S. Korea ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ซึ่ง Korean food promotion institute (KFPI)เป็นผู้จัดการแข่งขัน การแข่งขันในครั้งนี้มีอาจารย์นันทพร รุจิขจร เป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มสด.คว้ารางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2019 รอบชิงชนะแชมป์ประเทศไทย (รุ่นเยาวชน) ได้แก่ นางสาวสุพิชญา ชื่นตา รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รับถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท และนายณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ในงานแม็คโคร มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 14 : HoReCa#14 ภายใต้แนวคิด The Culinary Passion 30 ปี แม็คโคร เคียงข้าง สร้างสรรค์มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน จัดโดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี […]

นักศึกษาศูนย์นตรัง มสด.คว้ารางวัลชมเชย

นายราเชนทร์ หลีแจ้ และ นางสาววินิตตา พาสกล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลชมเชย เมนูอาหาร Asian จากการแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2019  ในงานแม็คโคร มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 14 : HoReCa#14 ภายใต้แนวคิด The Culinary Passion 30 ปี แม็คโคร เคียงข้าง สร้างสรรค์มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน จัดโดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนการเรือนเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมวันช่อใหม่ 2562 “SDU Freshman Day 2019” สานสัมพันธ์น้องพี่ จุดประกายเครือข่ายศิษย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือนเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมวันช่อใหม่ 2562 “SDU Freshman Day 2019” สานสัมพันธ์น้องพี่ จุดประกายเครือข่ายศิษย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาคณะ โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการประกวด หนุ่มขจร (เดือน) สาวเฟื่องฟ้า (ดาว) , MC Search, Miss Lady Lady, การแสดง และการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับนักศึกษา พร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆจากผู้สนับสนุน และ Mini Concert จาก True เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผลการประกวดต่างๆ ที่ทางโรงเรียนการเรือนได้รับรางวัลจากกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ – รางวัลชนะเลิศ กีฬาแบดมินตัน – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ […]

นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มสด. คว้ารางวัลชมเชย

นายศุภวิชย์ โต๊ะจงมล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2019 รอบชิงชนะแชมป์ประเทศไทย (รุ่นเยาวชน) ในงานแม็คโคร มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 14 : HoReCa#14 ภายใต้แนวคิด The Culinary Passion 30 ปี แม็คโคร เคียงข้าง สร้างสรรค์มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน จัดโดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

มสด. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม (UNIVERSITY OF SOCIALS SCIENCES AND HUMANITIES VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY : USSH) และ มหาวิทยาลัยเครือข่าย (BARIA VUNGTAU UNIVERSITY : BVU) ในการประชุมหารือโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การสร้างหลักสูตรระยะสั้นด้านธุรกิจการท่องเที่ยว และด้านอาหาร ซึ่งมหาวิทยาลัย USSH และ มหาวิทยาลัย BVU ได้มาเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ อีกทั้งได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรอินทรีย์นาเฮียไช้ และห้องปฏิบัติการอาหาร GMP ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรีอีกด้วย ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประชุมจัดทำความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีและโท หลักสูตร 4+1 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และทีมผู้บริหาร ร่วมประชุมกับทีมผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ พิมพ์พา ผู้ช่วยคณบดี และประธานหลักสูตรภาวะผู้ประกอบการแบะนวัตกรรม และ ดร.สุเทพ นิ่มสาย ประธานหลักสูตรสาขาการจัดการและกลยุทธ์ และรักษาการประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจอาหาร ในการดำเนินการจัดทำความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีและโท หลักสูตร 4+1 ปี และความร่วมมืออื่นๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ ระหว่างโรงเรียนการเรือน กับ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30-12.00 น ณ ห้องประชุมโฮมคาเฟ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การกำหนดและการประกอบอาหาร เข้าดูงานด้านโภชนาการ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการกำหนดและการประกอบอาหาร เข้าศึกษาดูงานด้านโภชนาการ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนรวมถึงช่วยให้นักศึกษาได้เห็นกระบวนการทำงานในสถานประกอบการจริงโดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณมนทิชา พันธุ์ไพร นักวิชาการโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นวิทยากรให้ความรู้ การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการระบบการบริการอาหารเพื่อโภชนาการ

1 2