Month: July 2020

โรงเรียนการเรือน มสด. จัดประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุจิรา รัศมีไพบูลย์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2563 โดยจัดการสอนให้เชื่อมโยงกับความโดดเด่นด้านคหกรรมศาสตร์ ทั้งด้านอาหาร ศิลปประดิษฐ์ และงานผ้า เน้นการฝึกทักษะด้านปฏิบัติการ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

5 ท่าบริหารใบหน้าให้ดูเด็กลง

” 5 ท่าบริหารใบหน้าให้ดูเด็กลง เหมือนกลับมาอายุ 18 อีกครั้ง ” สาวๆหลายคนอยากมีใบหน้าที่ดูอ่อนกว่าวัย ผิวกระชับเตร่งตึง วันนี้โรงเรียนการเรือนมาแนะนำวิธีการบริหารใบหน้าให้ดูเด็กลง ทำยังไงไปดูกันเลยค่ะ

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.สายบังอร ปานพรม

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.สายบังอร ปานพรม สังกัดโรงเรียนการเรือน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ปรับนาฬิกาชีวิตตามธรรมชาติของร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดี

⏰ มาปรับนาฬิกาชีวิตตามธรรมชาติของร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ ⏰ 5.00-7.00: ตื่นมาให้ลำไส้ใหญ่ขับถ่ายของเสีย 🚽 ⏰ 7.00-9.00: กระเพาะทำงานต้องทานมื้อเช้า🥗 ⏰ 9.00-11.00: ม้ามและตับอ่อนทำงานเต็มที่ ไม่ควรนอน💼 ⏰ 11.00-13.00: ทานข้าวกลางวันพักผ่อนหัวใจ🍜 ⏰ 13.00-15.00: งดอาหารให้ลำไส้เล็กได้ทำงาน❌🥘 ⏰ 15.00-17.00: ดื่มน้ำเยอะๆขับปัสสาวะ🍹💧 ⏰ 17.00-19.00: ออกกำลังกายช่วยไตสมดุล⛹️‍♂️🏋️‍♂️ ⏰ 19.00-21.00: สงบนิ่งให้เลือดไหวเวียน🧘‍♀️🧘‍♂️ ⏰ 21.00-23.00: อุณหภูมิร่างกายลด พร้อมเข้านอน🛏🛌

1 2 3