มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) สำนักกิจการพิเศษ โรงเรียนการเรือน และโรงเรียนการอาหารนานาชาติ ร่วมบริการอาหารว่าง สาธิตการทำอาหารว่างและงานฝีมือ ในงานประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี