กิจกรรมงานทำบุญขึ้นปีใหม่สดใส ศูนย์วิทยาศาสตร์ รวมใจเป็นหนึ่ง ประจำปี 2563

โรงเรียนการเรือนร่วมมือกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์  ร่วมจัดงานกิจกรรมทำบุญศูนย์วิทยาศาสตร์  Farm Fresh Fun New Year 2020 “ปีใหม่สดใส ศูนย์วิทยาศาสตร์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 08.19 น. – 16.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมกันสักการะศาลพระพรหม วิทยภูมิ ศาลตา-ยาย และได้ทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล อีกทั้งในงานยังมีการมอบรางวัลการประกวด 5 ส Green Office ศูนย์วิทยาศาสตร์ และการประกวดนักศึกษาต้นแบบ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเสริมสุขภาพความเป็นสุภาพชน คนดีสวนดุสิต ”   ภายในงานมีการรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมงานนำภาชนะสำหรับใส่อาหารและเครื่องดื่มมาเอง เพื่อสนองนโยบาย Green University ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม อีกทั้งยังมีการจัดบูธกิจกรรมให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ เช่น บูธหนุ่มน้อยตกน้ำ บูธโยนห่วง บูธปากล่อง และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้และสร้างความสามัคคีในการทำงานภายในคณะและต่างคณะในมหาวิทยาลัย