ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรอาหารเกาหลี 1

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารเกาหลี สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นันทพร รุจิขจร และอาจารย์ธัญลักษณ์ อุ่นสุข อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรในการอบรม หลักสูตรอาหารเกาหลี 1 โดยปรุงประกอบอาหารในเมนู กิมจิ ข้าวผัดกิมจิ ข้าวห่อสาหร่ายกิมจิ และแกงกิมจิหม้อไฟ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต