ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรอาหารเกาหลี 2

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารเกาหลี สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นันทพร รุจิขจร และอาจารย์ธัญลักษณ์ อุ่นสุข อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรในการอบรม หลักสูตรอาหารเกาหลี 2 โดยปรุงประกอบอาหารในเมนู ข้าวผสมธัญพืช มีหยอกกุก (ซุปสาหร่าย) เชหยุกพกกึม (พุลโกกิหมู) ฉับเช (ผัดวุ้นเส้นเกาหลี) มยอลฉิพกกึม (ปลาเล็กปลาน้อยผัดแห้ง) และนามุล (ยำผักสามสี) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต