รายการแข่งขัน CHADO BAKING AND DESSERT CREATION 2022

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดี
นายคมสัน พวงประดับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ลำปาง
————————
ได้รับรางวัล 3rd RUNNER-UP รายการแข่งขัน CHADO BAKING AND DESSERT CREATION 2022
ในหัวข้อโจทย์ การครีเอท เมนูเบเกอรี หรือเมนูขนมหวาน ด้วยผลิตภัณฑ์ของ CHADO จัดโดยบริษัท เอสเพลสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565