เปิดแล้ว ร้านกาแฟ โดยศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ