คณบดีโรงรียนการเรือน แสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม งาน Kaohsiung International Invention and Design Expo 2022 (KIDE 2022)

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดี​โรงเรียน​การเรือน​ แสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม งาน Kaohsiung International Invention and Design Expo 2022 (KIDE 2022) ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน จำนวน 4 รางวัล โดยมี ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ ปิ่นแก้ว ได้รับรางวัล Gold Medal และรางวัล Special Award จาก Korea University Invention Association Asia จากผลงาน “ผลิตภัณฑ์พาสต้าข้าวกล้องเพื่อสุขภาพเสริมผักใบเขียวแคลเซียมสูง” ผศ.ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชติ ได้รับรางวัล Gold Medal จากผลงาน “การทดแทนไขมันในเค้กไข่ด้วยเจลวุ้นผลสำรอง และ ผศ.ดร.สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี ได้รับรางวัล Silver Medal จากผลงาน “ผักแผ่นกรอบเสริมแคลเซียมผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่” เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต