โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565

อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี วาระเรื่อง การดำเนินงานจัดกิจกรรม ClubHouse ของโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams