โรงเรียนการเรือน จัดหลักสูตรอบรม โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “ขนมหวานไทยและเทศ”

โรงเรียนการเรือน จัดหลักสูตรอบรม โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “ขนมหวานไทยและเทศ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นันทพร รุจิขจร อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ด้าน การประกอบอาหาร ในเมนูขนมทราย สังขยาฟักทองญี่ปุ่น คุกกี้กาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์ และแพนเค้กดอกไม้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการประกอบอาหาร เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพ ด้านการประกอบอาหาร สำหรับกลุ่มคนที่ ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams