คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรสาธิตการประกอบอาหาร และมอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีให้กับผู้ที่จบหลักสูตร อบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่น 95 PLUS

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรและสาธิตการประกอบอาหารยุโรป ในหลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่น 95 PLUS ในเมนู Pepper Steak with Rosti Potatoes และมอบ เกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับผู้ที่จบหลักสูตร โดยมี บุคลากรโรงเรียนการเรือน และบุคลากรด้านอาหารของสำนักกิจการพิเศษ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติการ อาหารยุโรป ดังกล่าว ซึ่งจัดอบรมโดยศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 6 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต