โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับ นายอธิวัฒน์ ขำทอง

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับ นายอธิวัฒน์ ขำทอง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ที่ได้รับรางวัล “Diploma” จากการแข่งขัน Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2023 รายการ Duck main course จัดโดย Informa และสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีอาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน เป็นที่ปรึกษาในการเข้าแข่งขัน