ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรโชติ ชูวงษ์

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับ
นายจิรโชติ ชูวงษ์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (รหัส 64) ที่ได้รับ
โล่รางวัล นักกีฬาว่ายน้ำชายดีเด่น และรางวัลเหรียญทอง จำนวน 3 รายการ ดังนี้ เดี่ยวผสม 200 เมตร กรรเชียง 100 เมตร และฟรีสไตล์ 400 เมตร จากการแข่งขัน กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 8 – 12 กันยายน 2566 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี