ประเภทอาหารแปรรูป ส่งออกต่างประเทศ

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน
ประจำวันที่ 27 กันยายน 2566
ประเภทอาหารแปรรูป ส่งออกต่างประเทศ
อาหารแปรรูปที่ใครหลายๆ คนทราบ ว่าเป็นสินค้าที่สามารถจัดส่งออกไปต่างประเทศได้แน่นอน เนื่องจากมีน้ำหนักเบา ความชื้นน้อย แต่ทราบหรือไม่ว่า สินค้าแบบไหนจัดอยู่ในกลุ่มของอาหารแปรรูปบ้าง โดยสรุป ในการส่งออกอาหารแปรรูปไปต่างประเทศแต่ละประเภทดังนี้