Month: January 2023

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการแข่งขันรายการ Mini Master Chef รอบคัดเลือก

อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดีโรงเรียนการเรือน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรายการ Mini Master Chef การแข่งขันประชันไอเดีย สร้างสรรค์ ในการปรุงอาหารจากผลิตภัณฑ์ Future Food รอบคัดเลือก ซึ่งได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการจากสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย ทีมผู้บริหารจากผลิตภัณฑ์ Future Food ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และอาจารย์ (เชฟ) จารึก ศรีอรุณ ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ตัดสิน โดยมีนักศึกษาโรงเรียนการเรือนทุกหลักสูตร ทั้งที่จัดการเรียนที่กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษาตรัง และศูนย์การศึกษาลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานจำนวนทั้งหมด 33 ทีม และผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจำนวน 10 ทีม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง Online Learning Room 08 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต […]

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 1/2566

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมบุคลากรโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระเรื่อง นโยบายและทิศทางการดำเนินการของโรงเรียนการเรือน และพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ/งานของบุคลากร สังกัดโรงเรียนการเรือน โดยมีบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการสังกัดโรงเรียนการเรือนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 15.00-17.00 น. ณ Hall 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ Mstar holding., Ltd. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านพัฒนาบุคลากร

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ บริษัท Mstar holding., Ltd. โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และคุณจักรพันธ์ วิวัฒน์เกื้อกูล กรรมการผู้จัดการ Mstar holding., Ltd ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร ในด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยมี อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และคุณพสิษฐ์ วิวัฒน์เกื้อกูล เป็นพยาน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    

ร้านกาแฟ บ.บุ๋น คาเฟ่ ประกาศรับสมัครทีมงานประกอบอาหาร

ร้านกาแฟ บ.บุ๋น คาเฟ่ ประกาศรับสมัครทีมงานประกอบอาหาร ————————————— เงื่อนไขรายได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถของทีมงาน ซึ่งต้องผ่านการทดสอบเมนูต่าง ๆ ที่ทีมงานนำเสนอ หากผลการทดสอบผ่านมาตรฐานที ่บ.บุ๋น คาเฟ่ ต้องการ —————————————– สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่ Facebook Fanpage: บ.บุ๋น คาเฟ่ จ.เพชรบุรี โทร. 084-834-2480  

โรงเรียนการเรือนจัดกิจกรรมการทำไอศกรีมและการใช้เครื่องทำไอศกรีม ร่วมกับบริษัท เอ็นทูไอซ์ จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการทำไอศกรีมและการใช้เครื่องทำไอศกรีม โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนการเรือน และบริษัท เอ็นทูไอซ์ จำกัด​ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพ ทักษะแข่งขันและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ความเป็นอัตลักษณ์โรงเรียนการเรือน ได้รับเกียรติจากวิทยากรของบริษัท เอ็นทูไอซ์ จำกัด ได้แก่ คุณศุภิศร ตันหยง คุณเมขลา สันติเลขาวงค์ และคุณภัทร์ธมนต์ รัชกุลเจริญวงษ์ การอบรมในครั้งนี้มีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมอบรม จำนวน 24 คน จัดในวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Demon ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 6 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “ขนมหวาน เครื่องดื่มและไอศกรีม ตามกระแสวัยรุ่นไทย”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “ขนมหวาน เครื่องดื่มและไอศกรีม ตามกระแสวัยรุ่นไทย” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และอาจารย์ชมนาท ชื่นฉ่ำ อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการทำขนมหวาน เครื่องดื่ม และไอศกรีมในเมนู ไอศกรีมเชอร์เบทมะม่วงเบา ไอศกรีมกะทิอัญชันมะพร้าวอ่อน น้ำดาหลา และแพนเค้กดอกไม้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการประกอบอาหารไทย ตามหลักโภชนาการที่เหมาะสำหรับวัยรุ่น เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร สำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

คณบดีโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมประชุมโครงการจ้างปรับปรุง และจ้างก่อสร้าง ภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม โครงการจ้างปรับปรุงและจ้างก่อสร้าง ภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีวาระที่สำคัญ คือ รายงานผลการสำรวจพื้นที่สำหรับติดตั้งโรงงานผลิตเนยแข็งและศูนย์การเรียนรู้ด้านการแปรรูปอาหาร ร่วมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด (CPE) โครงการจ้างปรับปรุงอาคารหอสมุดกลาง โครงการจ้างก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา (E-Educational Skill Enhancement Center) โครงการจ้างปรับปรุง ห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการและการบริโภค โครงการจ้างก่อสร้างโครงการเกษตรสร้างมูลค่าตามแผนยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า และโครงการจ้างปรับปรุงอาคารจันทร์เจริญ โดยมี คณบดีโรงเรียนการเรือน ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย และบริษัท CPE เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

โรงเรียนการเรือนจัดประชุมแนวทางการจัดทำแผนการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมเรื่องแนวทางการจัดทำแผนการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีรองคณบดี/ผู้แทน จำนวน 7 คณะ/โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือในการจัดบุคลากรทางด้านการสอนเพื่อเข้ามาสอนให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือนซึ่งเป็นแผนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2566 ในวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมลำพอง 3 (ห้อง 1215) อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานทำบุญปีใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมงานทำบุญปีใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนการเรือน ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์สิ่งแวดล้อม และสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ โดยภายในงานมีการสักการะศาลพระพรหม ศาลวิทยภูมิ และศาลตา-ยาย การนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งจัดขึ้น ณ วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต      

1 2 3 5