More

ประกวดแข่งขันการทำอาหารออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ ตรานกพิราบ ลง Tiktok/ Reel IG

ขอเชิญชวนนักศึกษาโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมประกวดแข่งขันการทำอาหารออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ ตรานกพิราบ ลง Tiktok/ Reel IG ————————————————————– เวทีการประกวดครั้งนี้ สำหรับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ทุกระดับชั้น สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ โดยมีรายละเอียดกติกา ดังนี้ 1. ใช้ผลิตภัณฑ์ ผักกาดดองเปรี้ยวคัดพิเศษ ใจผัก – หั่นชิ้น ตรานกพิราบ หรือ ผักกาดดองเค็มสูตรลดโซเดียม เป็นวัตถุดิบหลักในการรังสรรค์เมนู 2. ต้องมีชื่อสินค้าและจุดขาย คือ หมักด้วยกระบวนการธรรมชาติ 3. ใส่ #ตรานกพิราบ เพื่อยืนยันในการเข้าแข่งขันและตรวจสอบการประกาศผล 4. คลิปวีดีโอ จะเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด 5. โพสลิงค์คลิป บนเฟสบุ๊คของ Nokpirabbrand เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 20 ตุลาคม 2565 ประกาศผลวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ————————————————————- […]

ไส้กรอกอีสาน (Sausage Northeastern Style)

“ไส้กรอกอีสาน” เป็นภูมิปัญญาในการถนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว์ของคนโบราณ เมื่อครั้งอดีตในสมัยที่ป่าภูเขียว ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด ชาวอีสานในแถบจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่น ได้คิดริเริ่มทำไส้กรอกอีสาน หรือ “หม่ำ”

ร้าน Cafe’ Amazon สาขาตลาดน้ำตลิ่งชัน 2 รับสมัครผู้จัดการร้านและบาริสต้า —————————————– เพศ หญิง-ชาย อายุ 18-35 ปี วุฒิการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป คุณสมบัติ : บุคลิกดี มีใจรักบริการ รายได้ 12,000 – 16,000 บาท หากมีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ —————————————– สวัสดิการ – ประกันสังคม – วันหยุดประจำสัปดาห์ – เบี้ยขยัน – ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา – ชุดพนักงาน – อื่น ๆ   สนใจสมัคร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_PuZLZc9VmT7do-l41tVeIGjWJPlWPocXdGLkiayXGGAWHw/viewform?usp=send_form

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับชมอภิปรายทางวิชาการในหัวข้อ “กายดี มีสุข เยาวชน Next Gen Next Normal “

โรงเรียนการเรือน มีกิจกรรมดีๆ มาบอกต่อ.. — เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบรอบ 44 ปี สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มสธ. ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับชมอภิปรายทางวิชาการในหัวข้อ “กายดี มีสุข เยาวชน Next Gen Next Normal “ แนวทางการดูแลโภชนาการและสุขภาพจิตวัยรุ่น เพื่อให้กายแข็งแรงและใจเป็นสุข โดยในปีนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ วัยรุ่นยุคใหม่ สุขภาพดีสมวัย ด้วยโภชนาการ รศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ จากภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ แนวทางการรับมือเรื่องเครียดในชีวิตวัยรุ่น ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์ นักจิตวิทยาการปรึกษาและเจ้าของเพจ นักจิตวิทยาการปรึกษาคนหนึ่ง : ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 9.00 – 12.30 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams หากบุคลากรและนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ร่วมทั้งผู้ที่สนใจ–สามารถเข้าร่วมรับชมการอภิปรายทาง […]

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบปกติและรูปแบบสหกิจศึกษา

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธาน ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบปกติและรูปแบบสหกิจศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ผู้บริหาร และผู้แทนจากสถานประกอบการภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 6 แห่ง ผู้บริหาร และผู้แทนสถานประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 11 แห่ง และคณะกรรมการดำเนินงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบปกติและรูปแบบสหกิจศึกษา โดยมีวาระสำคัญในเรื่องการดำเนินงานและความสำคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบปกติและรูปแบบสหกิจศึกษา และแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบปกติและรูปแบบสหกิจศึกษา ซึ่งจัดประชุมขึ้นในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Team ณ ห้อง Online Learning Room 04 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น

1 2 3 44