โรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการเรือนจัดประชุมคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา และ ตัวแทนนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปุณเกษม รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา และ ตัวแทนนักศึกษาโรงเรียนการเรือน เพื่อหารือในการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม “SDU Smart Idol 2023 Y2K’s Project” ซึ่งจัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 16.30-18.30 น. ณ E-Learning Co-Working Space ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

“7 เทคนิคการบริการ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า”

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน ประจำวันที่ 22 กันยายน 2566 “7 เทคนิคการบริการ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า” หัวใจหลักสำคัญของการชนะใจลูกค้านอกจากมีสินค้าที่ดีแล้ว การบริการก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญ การที่เรา หรือพนักงานที่ร้านของเรามีจิตใจที่รักในการบริการ (Service Mind) จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และทำให้ลูกค้ามีโอกาสที่จะกลับมาซื้อสินค้า หรือใช้บริการของธุรกิจเราอย่างต่อเนื่องได้ไม่ยาก แต่การจะสร้างความประทับใจด้านบริการนั้นต้องทำอะไรบ้าง วันนี้ผู้ให้บริการระบบสะสมแต้มด้วยเบอร์โทร Pointspot มีเทคนิคสำคัญมาแบ่งปันให้กับผู้ประกอบการ 1. Service Mind สำคัญสุด หากต้องการสร้างความประทับใจด้านการบริการ การสร้าง Service Mind หรือการมีจิตใจที่รักในด้านการบริการให้กับพนักงานของท่านทุกคนคือสิ่งที่สำคัญ และควรทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากขาด Service Mind แล้วนั้น คงยากที่จะมัดใจลูกค้า และไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลูกค้าเหล่านี้ให้เป็นลูกค้าประจำได้ ซึ่งการมี Service Mind นั้นหมายถึงตั้งแต่การต้อนรับลูกค้าตั้งแต่ก้าวขาเข้าสู่ประตูร้านของคุณ นอบน้อมยินดีให้บริการ พูดจาไพเราะ พร้อมช่วยเหลือทุกเมื่อเมื่อลูกค้ามีคำถามเกี่ยวกับสินค้าของเรา 2. ให้เกียรติลูกค้า บทสนทนาที่ให้เกียรติลูกค้าช่วยสร้างบรรยากาศและความประทับใจได้เป็นอย่างดี ซึ่งการให้เกียรติลูกค้าในที่นี้อาจจะเป็น การเรียกชื่อลูกค้า เช่น สวัสดีค่ะคุณพอยท์ หรือหากเราไม่ทราบชื่อลูกค้าก็ควรใช้เป็น สวัสดีค่ะคุณลูกค้า […]

Clubhouse คลับอาหารการกินSDU 🎉 พูดคุยในหัวข้อเรื่อง “สัมปันนี” ขนมไทยโบราณ🌸🌼

ขอประชาสัมพันธ์ Clubhouse คลับอาหารการกินSDU ประจำวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 Clubhouse คลับอาหารการกินSDU 🎉 พูดคุยในหัวข้อเรื่อง “สัมปันนี” ขนมไทยโบราณ🌸🌼 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 19.00-20.30 น. 🧡 สัปดาห์นี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปรมะ รอดม่วง อาจารย์จากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาร่วมฟังร่วมแชร์เรื่องราวความอร่อยไปด้วยกัน 😁 พบกันที่คลับอาหารการกินSDU ทุ่มตรงไทยแลนด์ https://www.clubhouse.com/invite/CtWlt8qy

คณบดีโรงเรียนการเรือนไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษา หัวหิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และบุคลากรศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อตรวจสถานีแก๊สและตรวจสอบครุภัณฑ์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การศึกษา หัวหิน รวมทั้งเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อจัดกิจกรรมอบรมและสาธิตการประกอบอาหาร โดยมี อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรถ่ายทอดและให้ความรู้การทำซาลาเปาไส้กุนเชียงหมูสับ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร และสาขาวิชาอาหารและการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งดำเนินงานตามความร่วมด้านวิชาการ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อบรมในหัวข้อเรื่อง “เบเกอรี่ยอดนิยม”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนายกระดับทักษะวิชาชีพและการสร้างทักษะวิชาชีพใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาการทำงานในอนาคต โดยอบรมในหัวข้อเรื่อง “เบเกอรี่ยอดนิยม” ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุษราคัม สีดาเหลือง อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้และการทำ Fruit Tart และ Waffle ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการทำอาหาร เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร สำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

สไตล์ของการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน ประจำวันที่ 21 กันยายน 2566 ” สไตล์ของการบริการอาหารและเครื่องดื่ม” …1.การบริการแบบเป็นจาน (Plate Service / Pre-Plate Service / American Service Style) เป็นการบริการที่อาหารปรุงเสร็จจากในครัวและจัดใส่จานเฉพาะแขกแต่ละคน พนักงานเพียงนำมาเสิร์ฟให้แขกรับประทานที่โต๊ะ …2.การเสิร์ฟแบบให้ลูกค้าตักเองจากจานที่พนักงานยื่นให้ (English Service Style) อาหารปรุงเสร็จมาจากครัวใส่จานหรือภาชนะใหญ่สำหรับแขกทุกคนจานเดียว จากนั้นพนักงานจะยกจานอาหารนั้นมาวางกลางโต๊ะเพื่อให้แขกช่วยตักของตนเอง …3.การบริการแบบตักเสิร์ฟให้ลูกค้าที่โต๊ะอาหาร (Russian Service Style) อาหารถูกปรุงและจัดใส่จานใหญ่สำหรับแขกทุกคนบนโต๊ะอาหาร จานอาหารจะถูกจัดวางไว้ที่หน้าโต๊ะของแขกแต่ละคนก่อนแล้ว จากนั้นพนักงานจะมาตักอาหารจากจานใหญ่ใส่จานให้แขกแต่ละคน

ปฎิบัติการอาหารรายวิชาอาหารพื้นบ้านไทย รหัสวิชา 5073633

ปฎิบัติการอาหารรายวิชาอาหารพื้นบ้านไทย รหัสวิชา 5073633 เมนูแกงฮังเล แกงแค ลาบหมู ลาบคั่ว ข้าวกั้นจิ๊น แกงโฮ๊ะ น้ำพริกหนุ่ม และไส้อั่ว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชนก บุญไชย เป็นอาจารย์ผู้สอนและสาธิต ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร ICS 42 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

” 5 วิธีจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในงานแต่งงาน ให้ประทับใจผู้ใช้บริการ”

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน ประจำวันที่ 20 กันยายน 2566 ” 5 วิธีจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในงานแต่งงาน ให้ประทับใจผู้ใช้บริการ” 1. รู้ลักษณะของการจัดงานเลี้ยงแบบโต๊ะจีน การจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีนนั้นเป็นการรับประทานอาหารร่วมโต๊ะกัน โดยการจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีนจะต่างจากงานจัดเลี้ยงแบบค็อกเทลและแบบบุฟเฟต์ตรงที่งานเลี้ยงโต๊ะจีนนั้น จะมีโต๊ะและเก้าอี้ให้แขกนั่งอยู่กับที่ มีบริกรนำอาหารมาเสิร์ฟให้บนโต๊ะ ซึ่งโต๊ะ 1 ตัวจะมีจำนวนแขกที่สามารถนั่งได้ 8-12 คน โดยลักษณะของโต๊ะจีนที่นิยมกันมากที่สุดจะเป็นโต๊ะแบบวงกลม ที่แขกทุกคนบนโต๊ะจะสามารถตักอาหารทานได้อย่างทั่วถึงเฉพาะในกลุ่มที่นั่งร่วมโต๊ะกันเท่านั้น ซึ่งบนโต๊ะจะประกอบด้วยอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารที่จะว่าเท่าจำนวนเก้าอี้ การจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีนสามารถรองรับแขกได้ตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป 2. เลือกเมนูอาหารที่มีความหมายดี เคล็ดลับอย่างหนึ่งของการจัดเลี้ยงแขกแบบโต๊ะจีนให้ถูกอกถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่มีเคล็ดลับง่ายๆ คือเลือกอาหารที่เป็นเมนูอาหารมงคล โดยอาหารมงคลบนโต๊ะจีนนั้น จะมีอาหารมงคลอยู่ 5 อย่าง ที่มาจากธาตุทั้ง 5 ธาตุ คือ ไฟ ทอง ไม้ น้ำ ดิน โดยจะเน้นสิ่งมีชีวิต คือ หมูนำไปย่างทั้งตัว , หูฉลาม , เป็ดยัดไส้เกาหลัด , ปลานึ่ง และหอยจ๊อ […]

ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรโชติ ชูวงษ์

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรโชติ ชูวงษ์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (รหัส 64) ที่ได้รับ โล่รางวัล นักกีฬาว่ายน้ำชายดีเด่น และรางวัลเหรียญทอง จำนวน 3 รายการ ดังนี้ เดี่ยวผสม 200 เมตร กรรเชียง 100 เมตร และฟรีสไตล์ 400 เมตร จากการแข่งขัน กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 8 – 12 กันยายน 2566 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

การวางช้อนและส้อมข้างๆ จานอาหาร

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน ประจำวันที่ 19 กันยายน 2566 🍽️การวางช้อนและส้อมข้างๆ จานอาหาร เป็นการแสดงความหมายว่าเราพร้อมแล้วสำหรับการทานอาหาร พนักงานเสิร์ฟสามารถยกอาหารมาเสิร์ฟได้ทันที ซึ่งวิธีการวางช้อน-ส้อมนี้มีหลายรูปแบบและเป็นไปตามหลักสากล ที่ทำให้เราสามารถสื่อสารกับร้านอาหาร หรือพนักงานเสิร์ฟได้โดยเหมาะสม ดังนี้ ….เมื่อทานอาหารที่ร้านอาหาร แล้วรู้สึกอยากพักการทานสักครู่ ไม่ว่าจะเป็นการพักเพื่อรับโทรศัพท์ หรือพักเพื่อลุกออกจากโต๊ะไปเข้าห้องน้ำ การวางช้อน-ส้อมที่เป็นสัญลักษณ์ว่าเราอยากพัก โดยที่พนักงานเสิร์ฟยังไม่ต้องเก็บจาน ให้เราวางช้อนและส้อมหันเข้าหากัน โดยทำมุมประมาณ 45 องศา และช้อนกับส้อมจะต้องไม่ชิดกัน ….ในร้านอาหารประเภท Fine dining หรือ Chef’s Table หรือร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหารเป็นคอร์ส เมื่อเราทานอาหารเสร็จและอยากให้พนักงานนำอาหารจานต่อไปมาเสิร์ฟ ให้วางช้อนและส้อมในลักษณะไขว้เป็นเครื่องหมายบวก ….การวางช้อนและส้อมชิดกัน เพื่อแสดงความหมายว่าเราทานอาหารจานนั้นอิ่มแล้ว หรือ ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว พนักงานสามารถเก็บจานได้เลย ….การวางช้อนส้อมเพื่อเป็นการแสดงออกว่าเราชื่นชอบอาหาร หรือชื่นชมว่าอาหารจานนี้อร่อยถูกปากมากๆ นั้น สามารถทำได้โดยการวางช้อนและส้อมในลักษณะที่วางคู่กัน ในแนวนอน และหันปลายช้อนและส้อมไปทางขวา ….การจะบอกร้านอาหารว่าอาหารไม่อร่อย อาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆ คน ไม่กล้าที่จะวิจารณ์ออกมาตรงๆ ดังนั้นเราสามารถวางช้อนส้อมเป็นสัญลักษณ์ เพื่อบอกร้านอาหารเป็นนัยๆ ว่าเราไม่ชอบอาหารจานนี้เลย อาหารจานนี้ไม่ค่อยอร่อยถูกปาก โดยการวางช้อนและส้อม […]

1 2 3 4 123